Paper doll - Anna’s Archief (2024)

❌ Update your bookmarks: annas-archive.org is no more, long live annas-archive.gs! 🎉

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈30.453.135boeken, 100.357.111papers – voor altijd behouden. Al onze code en data zijn volledig open source. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈30.453.135boeken, 100.357.111papers – voor altijd behouden. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. Meer informatie…

Recente downloads:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Zoeken Zoeken

Startpagina Zoeken 🧬SciDB Veelgestelde vragen Datasets Torrents

Codes Explorer

Mirrors: oproep voor vrijwilligers LLM-data Anna’s Blog ↗ Anna’s Software ↗ Vertalen ↗

DonerenDoneren

Inloggen/registreren Inloggen/registreren

Inloggen/registreren

Account Account

Account Openbaar profiel Gedownloade bestanden Mijn donaties

Paper doll - Anna’s Archief (1)

Engels [en], .mobi, 🚀/lgli/lgrs/zlib, 0.3MB, 📕 Boek (fictie), Paper doll - Robert B. Parker

Paper doll 🔍

Berkley Books, Spenser novels 20, 1994

Parker, Robert B 🔍

beschrijving

“Boston PI Spenser investigates the perfect murder in this New York Times bestselling mystery in Robert B. Parker’s acclaimed series. She was a model wife and mother, bludgeoned with a hammer on the streets of Beacon Hill. Spenser's searching for a motive and a murderer—and finding more secrets than meet the eye. . . “Among the best Spensers. . . Parker's at the top of his game!”—Boston Globe”

metadata-opmerkingen

“lg_fict_id_438306”

opensourcedatum

2011-11-04 (ol_source: 2008-04-29, isbndb_scrape: 2022-09-01, lgli_source: 2021-06-18, zlib_source: 2019-04-08, lgrsfic_source: 2011-11-04)

Meer informatie…

ISBN-13978-0-425-14155-7 ISBN-100-425-14155-1 Open LibraryOL7503552M Open LibraryOL7967665W IApaperdoll00park_0 Libgen.rs Fiction438306 MD51C2AB8F59806F0DC09346394C0449DCA MD51c2ab8f59806f0dc09346394c0449dca Z-Library1657999 Libgen.li File4485720 Libgen.li fiction_id438306 LCCN97817926 Goodreads414392 Library Thing71275 Torrentexternal/libgen_rs_fic/f_438000.torrent LCCCPB Box no. 700 vol. 11 LCCPS3566.A686

🚀 Snelle downloads Word lid om het langdurige behoud van boeken, papers en meer te ondersteunen. Als dank daarvoor krijg je snelle downloads. ❤️

🚀 Snelle downloads Je hebt er vandaag XXXXXX over. Bedankt dat je lid bent!❤️

🚀 Snelle downloads Je hebt alle snelle downloads van vandaag gebruikt.

🚀 Snelle downloads Je hebt dit bestand onlangs gedownload. Links blijven een tijdje geldig.

 • - Optie #1: Snelle partnerserver #1 (no browser verification or waitlists)
 • - Optie #2: Snelle partnerserver #2
 • - Optie #3: Snelle partnerserver #3
 • - Optie #4: Snelle partnerserver #4

🐢 Langzame downloads Van vertrouwde partners. More information in the FAQ. (browserverificatie mogelijk vereist — onbeperkte downloads!)

 • - Optie #1: Langzame partnerserver #1 (slightly faster but with waitlist)
 • - Optie #2: Langzame partnerserver #2 (slightly faster but with waitlist)
 • - Optie #3: Langzame partnerserver #3 (no waitlist, but can be very slow)
 • - Converteren: Gebruik online hulpmiddelen om tussen indelingen te wisselen. Om een epub in een pdf te veranderen, kun je bijvoorbeeld CloudConvert gebruiken.
 • - Kindle: Download het bestand (pdf en epub worden ondersteund) en stuur het naar Kindle via het internet, de app of e-mail. Helpful tools: 1.
 • - Steun auteurs: Als je dit leuk vindt en je kunt het je veroorloven, overweeg dan om het origineel te kopen of de auteurs rechtstreeks te steunen.
 • - Steun bibliotheken: Als dit beschikbaar is in je plaatselijke bibliotheek, overweeg dan om het daar gratis te lenen.

show external downloads

Externe downloads

 • - Optie #1: Libgen.rs Fictie (klik op "GET" bovenaan de pagina)
 • - Optie #2: Libgen.li (klik ook op "GET" bovenaan de pagina)

  their ads are known to contain malicious software, so use an ad blocker or don’t click ads

 • - Optie #3: IPFS
 • - Optie #4: Z-Library
 • - Optie #5: Torrentdownloads in bulk (alleen voor experts)

  collection “libgen_rs_fic” → torrent “f_438000.torrent” →file“1c2ab8f59806f0dc09346394c0449dca.mobi”

Alle download opties zouden veilig moeten zijn. Dat gezegd hebbende: wees altijd voorzichtig met het downloaden van bestanden van het internet. Zorg bijvoorbeeld altijd dat je apparaat geüpdatet is.

Onderstaande tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Anna’s Archief
Startpagina
Zoeken
🧬SciDB
Veelgestelde vragen
Doneren

Blijf in contact
Contactmail
DMCA-/auteursrechtclaims
Reddit / Telegram
Anna’s Blog ↗
Anna’s Software ↗
Vertalen ↗

Advanced
Veelgestelde vragen
Datasets
Torrents

Codes Explorer

Mirrors: oproep voor vrijwilligers
LLM-data
Beveiliging

Paper doll - Anna’s Archief (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6079

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.